WOMENS SQUAD

The Sharks Women’s Squad 2023

Welcome to the exhilarating world of The Sharks Women! As part of the iconic Sharks franchise, our team dives fearlessly into the depths of competition, showcasing the raw talent and tenacity that sets us apart.

Dedicated to empowering women and inspiring the next generation of sports enthusiasts, we take great pride in promoting diversity, equality, and inclusion. Together, let’s celebrate the indomitable spirit of women in sports and unleash the power of The Sharks Women!

Follow the link to follow all the latest tournaments, fixtures, and results.

2023 SQUAD

 • AMANDA NDLOVU
 • ANESIPHO MALGAS
 • AYANDA KHESWA
 • BUSISIWE NCALANECEBISA
 • GUMEDE
 • CHANTELL BOTHMA
 • KARTHY DLUDLA
 • KHENSANI MTSHALI
 • KYLA HON
 • LINDELWA GWALA
 • MBALI BUKHOSINI
 • MEGAN COMLEY
 • MARY ZULU
 • NOMPUMELELO MATHE
 • NOMFUNDO KHUMALO
 • NOMONDE MBANJWA
 • NOBUHLE MJWARA
 • NOBUHLE MSOMI
 • NOLUTHANDO MBAMBO
 • NONTOBEKO MATHUPHA
 • NOTHANDO MAJOZI
 • NTHANDO GUMEDE
 • NQABAKAZI NQORO
 • PALESA MTHEMBU
 • REJOICE DZANIBE
 • SANDISO NDLANGAMANDLA
 • SIYAMTHANDA KWAQA
 • SIYAPHAMBILI PENDU
 • SIBONGAKONKE ZUMA
 • SILINDILE DLADLA
 • SINENHLANHLA CEBEKHULU
 • SINENHLANHLA LUTHULI
 • SINOTHILE BHENGU
 • SISANDA NDLELA
 • SPHELELE MZIMELA
 • TAYLA KINSEY
 • THEMBALETHU KHEWZI NTULI
 • VANESSA HOLMES
 • YOLANDA CELE
 • ZAMOKUHLE NDLOVU
 • ZINHLE NDAWONDE

NAME

AMANDA

ANESIPHO

AYANDA

BUSISIWE

CEBISA

CHANTELL

KARTHY

KHENSANI

KYLA

LINDELWA

MBALI

MEGAN

MARY

NOMPUMELELO

NOMFUNDO

NOMONDE

NOBUHLE

NOBUHLE

NOLUTHANDO

NONTOBEKO

NOTHANDO

NTHANDO

NQABAKAZI

PALESA

REJOICE

SANDISO

SIYAMTHANDA

SIYAPHAMBILI

SIBONGAKONKE

SILINDILE

SINENHLANHLA

SINENHLANHLA

SINOTHILE

SISANDA

SPHELELE

TAYLA

THEMBALETHU KHEWZI

VANESSA

YOLANDA

ZAMOKUHLE

ZINHLE

SURNAME

NDLOVU

MALGAS

KHESWA

NCALANE

GUMEDE

BOTHMA

DLUDLA

MTSHALI

HON

GWALA

BUKHOSINI

COMLEY

ZULU

MATHE

KHUMALO

MBANJWA

MJWARA

MSOMI

MBAMBO

MATHUPHA

MAJOZI

GUMEDE

NQORO

MTHEMBU

DZANIBE

NDLANGAMANDLA

KWAQA

PENDU

ZUMA

DLADLA

CEBEKHULU

LUTHULI

BHENGU

NDLELA

MZIMELA

KINSEY

NTULI

HOLMES

CELE

NDLOVU

NDAWONDE